Các loại Thuế, lệ phí với trường mầm non tư thục gồm những gì

Các loại thuế, lệ phí đối với trường mầm non tư thục bao gồm lệ phí môn bài và thuế thu nhập doanh nghiệp. Doanh nghiệp khi đáp ứng điều kiện pháp luật quy định sẽ được hưởng mức thuế suất ưu đãi.

Tóm tắt câu hỏi

Tôi hiện đang làm kế toán cho Trường mầm non tư thục (ngoài công lập) Đã có quyết định thành lập của UBND cấp huyện vào tháng, đã đăng ký thuế và đã được cấp mã số thuế tháng 5/2019 nhưng chưa hoạt động (Do chưa có quyết định cho phép thành lập của Phòng Giáo dục và Đào tạo), chưa được cấp phép hoạt động. Ngày dự kiến hoạt động là ngày 01/09/2019 do lúc đó có thể mới có giấy phép hoạt động. Cho tôi hỏi về các loại thuế, phí đối với trường mầm non tư thục nơi tôi làm gồm những gì và thuế suất là bao nhiêu? Xin cảm ơn.

Luật sư tư vấn

Chiakhoaphapluat.vn cảm ơn anh/ chị đã tin tưởng khi gửi câu hỏi. Với thắc mắc của anh/ chị, luật sư tư vấn như sau:

I. Lệ phí môn bài

1. Đối tượng nộp lệ phí môn bài

 

  • Theo nghị định 139/2016/NĐ-CP, loại hình trường mầm non tư thục không thuộc đối tượng được miễn lệ phí môn bài
  • Căn cứ  Điều 2 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP về người nộp lệ phí môn bài

“ Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, bao gồm:

1.Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

2.Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.

3.Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

4.Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

5.Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.

6.Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).

7.Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.”

 

2. Mức nộp lệ phí môn bài

 

Tiết c, Khoản 1, Điều 4, Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác chịu mức lệ phí môn bài là : 1.000.000 đồng/năm

3. Khai lệ phí môn bài

 

 Căn cứ quy định tại Điểm b, Khoản 1, và Khoản 4, Điều 5 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP:

“1. Khai lệ phí môn bài được thực hiện như sau:

b) Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế.

4.Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm. Trường hợp người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí.”

II. Thuế giá trị gia tăng

Căn cứ theo quy định tại Khoản 13, Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng:

            “13. Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.

Trường hợp các cơ sở dạy học các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông có thu tiền ăn, tiền vận chuyển đưa đón học sinh và các khoản thu khác dưới hình thức thu hộ, chi hộ thì tiền ăn, tiền vận chuyển đưa đón học sinh và các khoản thu hộ, chi hộ này cũng thuộc đối tượng không chịu thuế…”.

III. Thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Thuế suất

Trường mầm non tư thục thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp khi đáp ứng đủ tiêu chí dưới đây:

  • Căn cứ  theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 8 Nghị định 53/2006/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập quy định về thuế suất thuế TNDN như sau:

            “a) Cơ sở ngoài công lập trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường, xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em có các hoạt động: dạy học; dạy nghề; y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và kế hoạch hoá gia đình; biểu diễn ca, múa, nhạc dân tộc, nghệ thuật dân tộc, chiếu phim; sưu tầm, bảo tồn, phát triển, phổ biến văn hoá dân tộc; triển lãm và hoạt động thể dục thể thao, nghiên cứu triển khai, vệ sinh môi trường; chăm sóc người già, chăm sóc trẻ em, người tàn tật; cai nghiện ma tuý, được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian hoạt động”.

  • Ngoài ra, theo Khoản 3 Điều 11 Thông tư 96/2015/TT-BTC, cơ sở mầm non tư thục cần phải đáp ứng điều kiện tại Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục theo quyết định số: 1470/QĐ-TTg năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:
Cơ sở giáo dụcQuy mô tối thiểuSố trẻ em, học sinh tối đa/1 lp, nhóm trẻTiêu chíTiêu chuẩnĐiều kiện khác
Diện tích sử dụng tối thiuDiện tích đất tối thiểu
Trường mầm nonQuyết định ban hành điều lệ trường mầm non học theo văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 Bộ Giáo dục và Đào tạoThẩm định thành lập, định kỳ kiểm tra
Thành phố, Thị xã,50 trẻ em3-12 tháng tuổi: 15 trẻ em
13-24 tháng tuổi: 20 trẻ em
25-36 tháng tuổi: 25 trẻ em
3- 4 tuổi: 25 trẻ em
4- 5 tuổi: 30 trẻ em
5 – 6 tuổi: 35 trẻ em
8 m2/trẻ emBảo đảm quy mô tối thiểu của trường là 50 trẻ em ít nhất 3 năm liên tục
Nông thôn, miền núi50 trẻ em12 m2/trẻ emBảo đảm quy mô tối thiểu của trường là 50 trẻ em ít nhất 3 năm liên tục.
  • Nếu trường tư thục nơi anh/ chị làm việc không đáp ứng đủ điều kiện trên thì sẽ chịu mức thuế suất thông thường (không được hưởng ưu đãi) theo khoản 1, Điều 11 Thông tư số 78/2014/TT-BTC:

“ 1. Kể từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này và các trường hợp được áp dụng thuế suất ưu đãi.

….

Kể từ ngày 01/01/2016, trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% chuyển sang áp dụng thuế suất 20%.”

Xem thêm: Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp

2. Khai thuế, khai quyết toán thuế TNDN

“ 1.Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế

a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

…..

3.Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

a) Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm và khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.

  • Điều 17 Thông tư số 151/2014/TT-BTC bổ sung Điều 12a, Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.

….”

Xem thêm: Những lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

IV. Kết luận

Như vậy căn cứ tại các quy định nêu trên thì việc nộp các loại thuế, lệ phí với trường mầm non tư thục nơi anh/ chị làm việc được thực hiện như sau:

  • Về lệ phí môn bài:

Trường mầm non tư thục của anh/ chị được thành lập và đăng ký thuế tại thời điểm tháng 5/2018 nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai,nộp lệ phí môn bài trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. Mức lệ phí môn bài  phải nộp là 1.000.000 đồng/năm.

  • Về thuế GTGT:

Doanh thu từ hoạt động dạy học, nuôi giữ trẻ (bao gồm cả tiền ăn) của mầm non tư thục thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT nên không phải nộp và lập tờ khai thuế GTGT

  • Về kê khai và nộp thuế:

Trường mầm non tư thục thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán theo năm.

  • Về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp:

Nếu cơ sở giáo dục mầm non của anh/ chị đáp ứng các điều kiện quy định tại Mục I, Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số Quyết định số 1470/QĐ-TTg nói trên thì được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10%. Nếu không đáp ứng các điều kiện thì áp dụng thuế suất 20%.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về Các loại Thuế, lệ phí với trường mầm non tư thục. Nếu có trình tự, thủ tục nào mà khách hàng chưa hiểu rõ cần giải đáp hãy liên hệ theo thông tin trên Website để được hướng dẫn cụ thể.

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình thật sự cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy. Chúc các bạn phát triển hơn nữa.    

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Các bạn là đội ngũ chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Các bạn là đội ngũ chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Đặc biệt, tôi rất hứng thú khi làm việc với luật sư Huy Hà và kế toán Tân Anh. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu